z3204305255888_386e60b698060db167b96da363f4c6ad
Tải trọng: 3.5 Tấn
Giá : TRẢ TRƯỚC 110 TRIỆU
IMG_5383
Tải trọng: 1.8 tấn
Giá : TRẢ TRƯỚC 90 TRIỆU
z2434417342506_2b2bc6aa0df1b8d3418917441e483afe
Tải trọng: 3.490 kg
Giá : TRẢ TRƯỚC 115 TRIỆU
IMG_4024
Tải trọng: 930 kg
Giá : TRẢ TRƯỚC 70 TRIỆU
z2538132702273_db37ca3c04bc9e4f9b8376c2b12fadd8
Tải trọng: 900 kg
Giá : TRẢ TRƯỚC 80 TRIỆU
z2245557796860_2f1264606825921d5471197a138f3d55
Tải trọng: 1.9 tấn
Giá : TRẢ TRƯỚC 115 TRIỆU
IMG_2111
Tải trọng: 900 kg
Giá : TRẢ TRƯỚC 70 TRIỆU