z2419779622162_548c55c074299dbef536d92676093cd5
Tải trọng: 7.6 TẤN
Giá : TRẢ TRƯỚC 340 TRIỆU
xe-tcyi-jac-n900-9-tzn-thung-dai-7-6-met-d-ng-co-cummin-nh-p-kh-u-h-tr-trcy-gop-464494925_large
Tải trọng: 10 tấn
Giá : TRẢ TRƯỚC 180 TRIỆU
z2203455257685_1f4035bc081c6ef72287b07d6863c443
Tải trọng: 8.350 kg
Giá : TRẢ TRƯỚC 180 TRIỆU
dfb870ee4b98b2c6eb89
Tải trọng: 6.6 tấn
Giá : TRẢ TRƯỚC 160 TRIỆU
z3030095790326_003ba15cd25a78c697f7bddebfa13600
Tải trọng: 4990 kg
Giá : TRẢ TRƯỚC 145 TRIỆU
z2844941470712_16b0395b7fb52a11c0fcdef193f13963
Tải trọng: 3.5 tấn
Giá : TRẢ TRƯỚC 100 TRIỆU
z2844941470712_16b0395b7fb52a11c0fcdef193f13963
Tải trọng: 1.9 tấn
Giá : TRẢ TRƯỚC 100 TRIỆU
4e090323c98f32d16b9e
Tải trọng: 1.5 tấn
Giá : TRẢ TRƯỚC 100 TRIỆU